Xin chúc mừng người chiến thắng Lo & Sons!

Xin chúc mừng may mắn#196, người đã giành được túi LO & Sons mà cô ấy chọn! Các bình luận đã được gửi email.
Đối với mọi người khác: Đừng quên rằng họ có một đợt giảm giá mùa hè bị bệnh đang diễn ra ngay bây giờ – OG và OMG phổ biến đang được bán với giá 20%, nhưng một trong những mục yêu thích của tôi trong dòng của họ là TT Tote, đó là một /S Túi máy tính xách tay và Tote – Tình yêu đó là tay áo du lịch (ảnh!). TT Tote giảm 25% trong quá trình bán hàng, mang lại giá từ $ 260 xuống còn $ 195. Tốt đẹp! LO & SONS TT TAPLEPT

Leave a Reply

Your email address will not be published.